Verhuisdozen, verhuismateriaal goedkoop huren

Privacy

De website van verhuisdozen-online.nl is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht. Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met verhuisdozen-online.nl in contact treedt geeft u bepaalde persoons / bedrijfsgegevens op, deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. Slechts indien u te kennen geeft prijs te stellen op toezending van elektronische informatie zoals nieuwsbrieven, of aanbiedingen zullen wij uw e-mailadres gebruiken om deze informatie toe te zenden.
Op de website van verhuisdozen-online.nl worden links naar andere websites vermeld. verhuisdozen-online.nl draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. verhuisdozen-online.nl verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden tenzij verhuisdozen-online.nl daar wettelijk toe is verplicht.